• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2017_ 2. workshop vyjednávacího týmu KSVS

2. workshop pro zástupce vyjednávacího týmu KSVS v energetice – s názvem „PODNIKOVÉ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY, VÝVOJ MEZD A SOCIÁLNÍ OBLASTI VE SPOLEČNOSTECH ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU,“ se konal ve dnech 11.-12. září 2017 v hotelu U Černého Orla v Telči.

Program workshopu:

Vývoj mezd a sociální oblasti, ve společnostech energetického sektoru, ve vazbě na vývoj průměrného výdělku v ČR a minimální mzdy
Karel Klusák, místopředseda OS ECHO

Analýza podnikových kolektivních smluv, sektoru energetiky, v působnosti OS ECHO, v návaznosti na KSVS
Jana Martínková, poradce OS ECHO

Workshop OS ECHO se konal v rámci projektu „Sociální dialog v energetickém sektoru,“ č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001867. Celkem se zúčastnilo 8 osob.