• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2017_ 2. workshop: „Nadnárodní sociální dialog v chemickém odvětví – mezinárodní výměna zkušeností“

Ve dnech 28.- 29. listopadu 2017 se v hotelu Hejtmanský Dvůr ve Slaném konal mezinárodní workshop s názvem: „NADNÁRODNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG V CHEMICKÉM ODVĚTVÍ – MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ“

Tentokrát byli pozváni kolegové z Německa a Slovenska.

Program workshopu:
Sociální dialog mimo společnosti v kompetenci zastřešujícího svazu
Helmut Fiedler
(DGB – Německý odborový svaz, Okres Bavorsko, Oddělení přeshraničních vztahů)

„Sociální dialog v podniku“ Kompetence rady zaměstnanců, Kompetence jednotlivých odborů
M
ichael Gruschke (IG BCE – Německý průmyslový odborový svaz chemie, energetika a hornictví; Okres Severovýchodní Bavorsko)

„Sociální dialog na podnikové úrovni a jeho význam“
„Poznatky z průběhu kolektivního vyjednávání od r. 2007 v Duslo, a.s.“
Mgr. Mária Csányiová, předsedkyně Základná organizace ECHOZ při Duslo, a.s.

20171128_141302
20171129_094927
20171128_141220

Workshop OS ECHO se konal v rámci KA 8 projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR, “Projekt č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878.“ Diskuzního fóra se zúčastnilo 26 osob.