• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

16. Sportovních her se bude účastnit na 200 odborářů OS ECHO

Na základě předběžných přihlášek se 16. Sportovních her OS ECHO, které se uskuteční ve dnech 26. – 28. června 2020 v Praze bude účastnit na 200 sportovců z celé ČR. Dle obdržených přihlášek se bude soutěžit ve všech tradičních sportech.

Karel Klusák
vedoucí organizačního týmu