• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

16. Sportovní hry OS ECHO 2020 zrušeny!!!

S ohledem na současnou situaci v ČR, související s šířením nákazy koronaviru a nepředpokládatelný vývoj této nákazy bylo, po konzultaci organizačního výboru a vedení OS ECHO, rozhodnuto o zrušení 16. Sportovních her OS ECHO v roce 2020, které se měly uskutečnit v plánované termínu 26. – 28. 6. 2020.

Karel Klusák
vedoucí organizačního týmu a místopředseda OS ECHO