• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

15. Sportovní hry OS ECHO se uskuteční ve dnech 28. – 30. června 2019 v Otrokovicích

Pořadatelem 15. Sportovních her OS ECHO, které se uskuteční ve dnech 28. – 30. června 2019, v Otrokovicích, je ZO OS ECHO Continental Barum s.r.o. Otrokovice.

Bližší informace naleznete v přiložených propozicích:
Propozice sportovní hry OS Echo 2019

Termín pro předběžné přihlášky je stanoven na: 21. 2. 2019
Předběžná přihláška 2019

Uzávěrka závazných přihlášek je stanovena na: 1. 4. 2019

V případě dotazů kontaktujte:
Miroslav Zavadil
tel: 730 599 279
e-mail: zavadilmiroslavodb@seznam.cz

Karel Klusák
místopředseda OS ECHO – sekce energetická