• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

13. Sportovní hry OS ECHO znají své vítěze.

Tradiční sportovní hry našeho odborového svazu se o posledním červnovém víkendu uskutečnily v Karlových Varech a jeho blízkém okolí. Pořadatelem byla ZO OS ECHO při Hexion a.s. (Synthomer Sokolov) Poděkování za podporu naší pravidelné akce také patří firmě UNIPETROL RPA.
Účastníci her se sjeli ze všech koutů naší republiky. Bezmála 350 sportovců změřilo své síly a schopnosti v týmových a individuálních soutěžích. K hladkému průběhu her přispělo také krásné počasí.
Závěrečný večer s vyhlášením výsledků na rozhledně „Diana“ byl důstojnou tečkou za 13. Sportovními hrami. Předseda základní organizace a pořadatel v jedné osobě Albert Kupčík přivítal všechny účastníky, dále předsedu OS ECHO JUDr. Zdeňka Černého, místopředsedy OS ECHO Jiřího Vrablece a Karla Klusáka a také zástupce firmy Synthomer a.s., výkonného ředitele Ing. Aloise Zacha a vedoucího PeO Ing. Oldřicha Honzáka. Chemické závody v Sokolově si letos připomínají 100 výročí od založení. Tyto hry byly jednou z akcí, které měly toto jubileum připomenout. Po krátkých proslovech hosté předali poháry a medaile nejúspěšnějším sportovcům. Následné už bylo vše v režii DJ Davida.

Všem účastníkům her bych chtěl popřát mnoho dalších sportovních úspěchů, příjemné prožití období dovolených a těším se na další setkání při měření sportovních dovedností v následujícím roce.

Albert Kupčík,
předseda ZO OS ECHO při Hexion a.s. (Synthomer Sokolov)

Výsledkový servis:

Kuželky družstva
Kuželky ženy
Kuželky muži

Tenis muži
Tenis ženy
Soutěž útěchy

Nohejbal – skupiny
Nohejbal – o umístění

Bowling ženy_1bowling ženy_2
Bowling muži_1bowling muži_2
Bowling družstva

Stolní tenis: Skupina_A   –   Skupina_B   –   Skupina_C
Finálový pavouk
O umístění 7. – 11.

Volejbal

Kopaná – základní skupiny
Kopaná – o umístění

Šachy