• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

12. sportovní hry OS ECHO 2016 jsou minulostí

Ve dnech 24 . – 26. června 2016 se ve Sportovním centru Nymburk, pod záštitou generálního partnera Skupiny ČEZ, sešlo více jak 360 odborářů z celé ČR, aby soutěžili se svými kolegy v rámci 12. sportovních her OS ECHO.

Za velmi krásného slunečného počasí byly pro účastníky her, již na páteční podvečer, připraveny závody Dračích lodí, které byly příjemným zpestřením a pro některé účastníky také příjemným osvěžením.

Po západu slunce bylo pro účastníky připraveno společenské posezení za doprovodu hudební produkce DJ Marka Hůly, který stejně jako při sportovních hrách 2011, zde v Nymburce, provázel účastníky, svojí hudební produkcí, celým víkendem.

Sobotní program, kdy se všichni účastníci probudili do teplého rána, byl již určen jednotlivým soutěžím a měření sil v následujících sportech: malá kopaná, nohejbal, stolní tenis, šachy, volejbal, tenis, bowling a kuželky. Hráči bowlingu a kuželek odjížděli, dle předem stanoveného rozpisu, odehrát své soutěže do nedaleké Kutné hory.

V rámci sobotního programu byla pro účastníky připravena prezentace elektromobility společnosti E. ON, která je také jedním z partnerů celé akce. Současně měli účastníci možnost navštívit stánky společností První Optika a Green-Swan Pharmaceuticals CR, a. s., které pro účastníky připravili zvýhodněné nabídky svých produktů a služeb.

V průběhu celého dne provázelo účastníky tropické počasí, kdy si všichni účastníci zaslouží patřičný obdiv za předvedené výkony. Dobrou zprávou je, že všichni účastníci odcházeli ze svých sportovišť bez vážných zdravotních problémů, byť někteří ve velmi vyčerpaném stavu.

Poslední částí sobotního programu byl slavnostní večer, spojený s vyhlášením výsledků jednotlivých soutěží a závěrečným posezením s hudbou.

Na úvod slavnostního večera přivítali účastníky Karel Klusák a Martin Picmaus, hlavní organizátoři her. V rámci úvodního slova Karel Klusák poděkoval generálnímu partnerovi Skupině ČEZ a zároveň omluvil zástupce společnosti z účasti na závěrečném večeru. Martin Picmaus poděkoval dalším partnerům her, kterými byla společnost E.ON, Lubomír Telecký a samozřejmě Odborový svaz ECHO, bez kterých by bylo složité uspořádat 12. Sportovní hry v tomto rozsahu.

Po krátkém úvodním slovu převzal taktovku nad slavnostním večerem moderátor Zdeněk Vrba, který připomněl, že se setkáváme přesně po 5 letech na stejném místě, abychom společně předali ceny nejlepším účastníkům, tentokrát již 12. Sportovních her OS ECHO. Ceny předával předseda OS ECHO pan Zdeněk Černý společně s místopředsedkyní ČMKOS paní Radkou Sokolovou a panem Milošem Morávkem, zástupcem společnosti E.ON.

 

V rámci zpestření slavnostního programu vystoupila taneční skupina Domino Dance a skupina ATUS DUENDE. Po předání cen poděkoval předseda OS ECHO pan Zdeněk Černý organizátorům za skvěle odvedenou práci a 12. Sportovní hry OS ECHO ukončil. Na úplný závěr popřáli Karel Klusák a Martin Picmaus všem přítomným příjemnou zábavu a již nastal prostor pro DJ Marka Hůlu, který spustil plejádu svých hitů.

Současně je nutné připomenout jména těch, kteří se podíleli na celkovém organizačním zajištění her a patří jim velké poděkování: Michaela Semrádová, Jaroslav Svatek, Pavel Trousil, Jindřich Mrázek, Tomáš Klusák.

Karel Klusák a Martin Picmaus

Výsledkový servis:

 

Malá KopanáKopaná skupina AKopaná skupina B, Kopaná play off

Nejlepšími hráči turnaje byli vyhlášeni:
– Hráč:         Horesek Pavel
– Brankář:  Hradílek Libor
– Střelec:    Foltýn Jan

Stolní tenisStolní tenis skupina číslo 1Stolní tenis skupina číslo 2Stolní tenis skupina číslo 3Stolní tenis skupina číslo 4Stolní tenis útěchaStolní tenis play off

Bowling: Bowling ženyBowling mužiBowling družstva

Kuželky: Kuželky jednotlivciKuželky muži družstvaKuželky ženy družstva
Hráč Albert Kupčík – neklasifikován, hráč nebyl přihlášen do soutěže – nához mino soutěž

Tenis: Tenis dvouhraTenis útěcha

Nohejbal: Nohejbal finálová skupina, Nohejbal skupina číslo 1, Nohejbal skupina číslo 2

Volejbal: Volejbal
Nejlepšími hráči turnaje byli vyhlášeni: Andrea Kalfusová a Miroslav Moša

Šachy: Výsledky šachy – Nymburk

Fotogalerie: