• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Změny dohodnuté v Dodatku č. 5 KSVS 2017 – 2020 sekce chemické

Dne 4. 11. 2019 podepsali předseda OS ECHO JUDr. Zdeněk Černý MBA a prezident SCHP ČR Ing. Petr Cingr v Praze Dodatek č. 5 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické. Oba dva týmy, které kolektivní vyjednávání vedly, potřebovaly pouze dvě kola k tomu, aby se dohodly na konečném znění Dodatku č. 5 KSVS 2017 – 2020 sekce chemické. Ing. Olga Marečková vedoucí vyjednávvacího týmu za zaměstnavatele a Jiří Vrablec vedoucí vyjednávacího týmu za odbory, děkují všem členům vyjednávacích týmů, za konstruktivní a věcný přístup při kolektivním vyjednávání.

Dodatek č. 5 KSVS 2107–2020 bude společně úplným zněním KSVS včetně změn obsažených
v Dodatcích 1–5 vložen na webové stránky, jakmile budou dohodnuté změny v Dodatku č. 5 KSVS 2017-2020 do úplného znění zapracovány.

Jiří Vrablec
místopředseda OS ECHO – sekce chemické

Změny dohodnuté v Dodatku č. 5