• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Žaloba OS KOVO v kauze Deza zamítnuta

Okresní soud Vsetín,  pobočka ve Valašském Meziříčí rozsudkem ze dne 26. ledna 2022 zamítl žalobu Odborového svazu KOVO, kterým se domáhal určení, že od 3. 11. 2017 působí jako odborová organizace ve společnosti DEZA a.s. V řízení se prokázalo,  že OS KOVO nesplnil zákonem vyžadované podminky pro působení u tohoto významného severomoravského zaměstnavatele. Základní organizace OS ECHO při Deza, a s. (bez Kováků, ve shodě s dalšími 2 menšími odborovými organizacemi) se dohodla se zaměstnavatelem na uzavření nové kolektivní smlouvy na rok 2022, kde bylo sjednáno pro zaměstnance výrazné navýšení základních mezd a dalších mzdových plnění.

JUDr. Miroslav Sobotka,
právník OS ECHO