• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Celostátní soutěž – Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR

Celostátní soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR se navzdory nepříznivé covidové situaci těší vysoké účasti. Krajská kola, která se uskutečnila distančně formou on-line testu, absolvovalo více než 1 500 žáků základních škol ze všech krajů republiky. Největší zastoupení měl region Střední průmyslové školy chemické v Pardubicích (SPŠCH).

Jiří Vrablec

místopředseda OS ECHO

2. TZ MCH ČR 2021-2022 – region SPŠCH Pardubice