• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Úplné znění KSVS sekce chemické 2017 – 2020 ve znění dodatků 1 – 4

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 17. 12. 2018 byl podepsán Dodatek č. 4 KSVS 2017 – 2020 pro sekci chemickou.

Úplné znění KSVS 2017 – 2020 ve znění dodatků 1 – 4 naleznete v přiloženém souboru.

Úplné znění KSVS CH 2017 – 2020 ve znění dodatků 1-4

Vrablec Jiří

místopředseda OS ECHO – sekce chemická