• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky na pracovišti.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Ubytování v objektu MVE Bechyně opětovně v provozu

S účinností od 26. 6. 2021 se podařilo zajistit veškeré potřebné náležitosti pro provozování bytu v objektu MVE Bechyně, pro členy OS ECHO a jejich rodinné příslušníky. Od tohoto data je možné využívat byt v MVE Bechyně, za předpokladu splnění podmínek pro ubytování osob v ubytovacích zařízení OS ECHO, ze dne 15. 6. 2021.

Pravidla pro rezervaci ubytování naleznete zde.

Karel Klusák
místopředseda OS ECHO – sekce energetická