• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Ubytování na Černém Mostě dočasně pozastaveno

Na základě rozhodnutí vedení OS ECHO, který je reakcí na současnou situaci výskytu onemocnění koronavirem v ČR, jsou s platností od 9. 3. 2020 do odvolání, zrušeny všechny rezervace ubytování na Černým Mostě.

Cílem preventivního opatření,  je snížení rizik rozšíření nemoci mezi našimi členy a jejich rodinnými příslušníky.

Vedení OS ECHO