• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Termíny akcí OS ECHO na 1. pololetí 2018

V prvním pololetí roku 2018 bude OS ECHO realizovat uvedené akce, které najdete v příloze.
Ve dnech 23 – 24. 5. 2018 se bude konat 3. Sjezd OS ECHO. V případě změny bude kalendář akcí průběžně aktualizován.

Sněm ČMKOS proběhne dne 20. 3. 2108. Ve dnech 26 – 28. 4. 2018 se koná 7. Sjezd ČMKOS.

Termíny_OS_ECHO_1.pololetí_2018