• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2019_Aspekty BOZP v kolektivním vyjednávání

Diskuzní fórum „ASPEKTY BOZP V KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ“  se konalo ve dnech 18.-19.6.2019 v hotelu Skalský Dvůr, Lísek. Program fóra: Legislativní změny v oblasti BOZP, a jejich dopady na vedení kolektivního vyjednávání v oblasti BOZP BOZP v kontextu hygieny ... více

2019_Konference OS ECHO

Konference předsedů ZO OS ECHO působící v energetickém sektoru, se konala dne 25. dubna 2018 v Hotelu Olšanka . PROGRAM: Vývoj kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu na odvětvové a podnikové úrovni  a v jednotlivých vybraných firmách v rámci energetického ... více

2017_ Sborník OS ECHO a ČSZE

Zpracovaný sborník metodických a metodologických pokynů lektorů a specialistů OS ECHO a ČSZE z průběhu diskuzních fór, konference, workshopů za rok 2017. 2. sborník OS ECHO ... více

2016_ Sborník OS ECHO a ČSZE

Zpracovaný sborník metodických a metodologických pokynů lektorů a specialistů OS ECHO a ČSZE z průběhu diskuzních fór, konference, workshopů za rok 2016. publikace OS ... více

2018_ 3. workshop vyjednávacího týmu KSVS

3. workshop pro zástupce vyjednávacího týmu KSVS v energetice – s názvem „SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE V RÁMCI SOCIÁLNÍHO DIALOGU PRO ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ“  se konal ve dnech 26.-27. září 2017 v hotelu Equitana Resort Martinice. Program workshopu: Kolektivní vyjednávání ... více

2018_Aspekty BOZP v kolektivním vyjednávání

Diskuzní fórum „ASPEKTY BOZP V KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ“  se konalo ve dnech 13.-14.6.2018 v hotelu Skalský Dvůr, Lísek. Program fóra: Aktuální stav českého teplárenství, průřez vývojem tohoto energetického odvětví, poznatky z dlouhodobé praxe v teplárenství, ... více

2018_Konference OS ECHO

Konference předsedů ZO OS ECHO působící v energetickém sektoru, se konala dne 18. dubna 2018 v Hotelu Olšanka . PROGRAM: Kolektivní vyjednávání kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2019. Vývoj kolektivního vyjednávání na podnikové úrovni  a v jednotlivých ... více

2017_ 2. workshop vyjednávacího týmu KSVS

2. workshop pro zástupce vyjednávacího týmu KSVS v energetice – s názvem „PODNIKOVÉ KOLEKTIVNÍ SMLOUVY, VÝVOJ MEZD A SOCIÁLNÍ OBLASTI VE SPOLEČNOSTECH ENERGETICKÉHO PRŮMYSLU,“ se konal ve dnech 11.-12. září 2017 v hotelu U Černého Orla v Telči. Program ... více

2017_Aspekty BOZP v kolektivním vyjednávání

Diskuzní fórum „ASPEKTY BOZP V KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ“  se konalo ve dnech 13.-14.6.2017 v hotelu Skalský Dvůr, Lísek. Program fóra: BOZP v energetickém sektoru z pohledu zaměstnavatele Ing. Otakar Maceček, vedoucí odboru Integrované řízení kvality, ČEZ ... více

2017_Konference

Konference předsedů ZO OS ECHO působící v energetickém sektoru, se konala dne 25. dubna 2017 v Hotelu Olšanka . PROGRAM: Význam a poslání sociálního dialogu z pohledu zákonodárného sboru (legislativní úprava v zemích V4) Analýza výsledků kolektivního vyjednávání ... více

2016_Diskuzní fóra pro předsedy ZO OS ECHO

V rámci klíčové aktivity č.1 proběhla dvě diskuzní fóra pro předsedy ZO na téma „SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE V RÁMCI SOCIÁLNÍHO DIALOGU PRO ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ.“ První diskuzní fórum se konalo ve dnech 05. - 06. října 2016 ve VIGVAM penzion s.r.o. Němčice u ... více

2016_Setkání mladých odborářů

V rámci klíčové aktivity č. 2 se ve dnech 23.-24.9.2016 v hotelu Avanti v Brně uskutečnilo již třetí setkání mladých odborářů. Hlavní témata setkání jsou: 1) Sociální dialog na úrovni ČMKOS (RHSD na jednotlivých úrovních, struktura ČMKOS), úloha v rámci ... více