• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

2019_Aspekty BOZP v kolektivním vyjednávání

Diskuzní fórum „ASPEKTY BOZP V KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ“  se konalo ve dnech 4.-5.6.2019 v hotelu Skalský Dvůr, Lísek. Program fóra: Legislativní změny v oblasti BOZP, a jejich dopady na vedení kolektivního vyjednávání v oblasti BOZP BOZP v kontextu hygieny ... více

2019_Konference OS ECHO

Dne 25. dubna 2019 se v Hotelu Olšanka konala každoroční Konference předsedů ZO OS ECHO působící v chemickém sektoru. Konference OS ECHO se konala v rámci projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR, “Projekt č.: ... více

2018_Aspekty BOZP v kolektivním vyjednávání

Diskuzní fórum „ASPEKTY BOZP V KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ“  se konalo ve dnech 14.-15.6.2018 v hotelu Skalský Dvůr, Lísek. Program fóra: Legislativní změny v oblasti BOZP, a jejich dopady na vedení kolektivního vyjednávání v oblasti BOZP – výměna poznatků a ... více

2018_Konference OS ECHO

Dne 18. dubna 2018 se v Hotelu Olšanka konala každoroční Konference předsedů ZO OS ECHO působící v chemickém sektoru. Konference OS ECHO se konala v rámci projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR, “Projekt č.: ... více

2017_Aspekty BOZP v kolektivním vyjednávání

Diskuzní fórum „ASPEKTY BOZP V KOLEKTIVNÍM VYJEDNÁVÁNÍ“  se konalo ve dnech 15.-16.6.2017 v hotelu Skalský Dvůr, Lísek. Program fóra: Pracovnělékařské služby a oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s ohledem na sociální dialog a kolektivní ... více

2017_Konference OS ECHO

Dne 25. dubna 2017 se v Hotelu Olšanka konala každoroční Konference předsedů ZO OS ECHO působící v chemickém sektoru. PROGRAM Konference: Význam a poslání sociálního dialogu z pohledu zákonodárného sboru (legislativní úprava v zemích V4) Jaroslav Zavadil, předseda ... více

2016_Diskuzní fórum pro předsedy ZO OS ECHO

V rámci klíčové aktivity č.6 proběhlo dvě diskuzní fórum pro předsedy ZO na téma „SDÍLENÍ DOBRÉ PRAXE V RÁMCI SOCIÁLNÍHO DIALOGU PRO ZÁSTUPCE ZAMĚSTNANCŮ.“ Diskuzní fórum se konalo ve dnech 18. - 19. října 2016 ve VIGVAM penzion s.r.o. Němčice u ... více

2016_Seminář pro profesní bezpečnostní techniky

Na základě úkolů vyplývajících z kolektivní smlouvy vyššího stupně, pořádá Odborový svaz ECHO ve spolupráci se Svazem chemického průmyslu České republiky pravidelný pracovní seminář pro profesní bezpečnostní techniky podniků chemického a farmaceutického průmyslu, a ... více

2016_Setkání mladých odborářů OS ECHO

Ve dnech 23.-24.9.2016 se v hotelu Avanti v Brně uskuteční již třetí setkání mladých odborářů. Hlavní témata setkání jsou: 1) Sociální dialog na úrovni ČMKOS (RHSD na jednotlivých úrovních, struktura ČMKOS), úloha v rámci kolektivního vyjednávání v jednotlivých ... více

2016_Setkání vyjednávacího týmu KSVS chemická sekce

V rámci projektu „Podpora sociálního dialogu v chemickém průmyslu ČR," č. :CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_002/0001878, se ve dnech 20.-21.9.2016 uskuteční setkání vyjednavačů KSVS chemické sekce. Hlavním cílem jednání bude příprava na kolektivní vyjednávání KSVS a přednáška na ... více