• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Dne 2. 10. 2019 soud zamítl žalobu OS KOVO, kterou se domáhal určení, že působí v chemickém závodu DEZA, a.s. se sídlem ve Valašském Meziříčí.

V řízení bylo prokázáno tvrzení OS ECHO, že OS KOVO nemá právo působit v chemické firmě, ani u jiných zaměstnavatelů podnikajících v jiném odvětví či oboru.

V Praze dne 3. 10. 2019

Odborový svaz ECHO