• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Provozovatelem a vlastníkem internetových stránek www.os-echo.cz Odborový svaz ECHO, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha, IČ: 00225444, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 4370, který je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen „Provozovatel“).

Provozovateli náleží autorská práva k veškerému obsahu v jakékoli podobě, který je umístěn na internetových stránkách www.os-echo.cz. Bez výslovného souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky jinak než pro vlastní potřebu uživatele. Přístup na stránky www.os-echo.cz a jejich užití je bezplatné.

Užitím těchto stránek dochází ke zpracování osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem zaručujícím soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Provozovatel nenese odpovědnost za obsah a uplatňování ochrany soukromí na dalších webových stránkách, na které je z internetových stránek www.os-echo.cz odkazováno.

Na stránkách www.os-echo.cz se nevyskytují skryté odkazy.

Z důvodů statistického hodnocení návštěvnosti internetových stránek www.os-echo.cz jsou nástroji třetích stran sledovány a uchovávány údaje pro statistické vyhodnocování návštěvnosti. Jedná se o nástroj Google Analytics a dále o nástroj AWstats.

Z důvodu usnadnění procházení a orientace v internetové prezentaci www.os-echo.cz využívají stránky technologii cookies. Cookies jsou data, která se ukládají a uchovávají přímo v technickém zařízení, ze kterého jsou tyto stránky prohlíženy.

Osobní údaje dále zaznamenává poskytovatel internetové konektivity a poskytovatel hostingových služeb tohoto serveru. Tyto údaje poskytovatel internetové konektivity a poskytovatel hostingových služeb tohoto serveru zaznamenává na svou vlastní zodpovědnost, je vázán předpisy o důvěrnosti.

Údaje o návštěvnících tohoto serveru smí poskytovatel internetové konektivity a poskytovatel hostingových služeb tohoto serveru zpřístupnit pouze a jenom v případě, že mu to ukládá zákon a pouze v rozsahu, který zákon ukládá.

V případě změn zásad ochrany osobních údajů budou změny uvedeny na této stránce.