• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

OS KOVO nesmí působit ve společnosti DEZA, a.s.

Dne 2. 10. 2019 soud zamítl žalobu OS KOVO, kterou se domáhal určení, že působí v chemickém závodu DEZA, a.s. se sídlem ve Valašském Meziříčí.

V řízení bylo prokázáno tvrzení OS ECHO, že OS KOVO nemá právo působit v chemické firmě, ani u jiných zaměstnavatelů podnikajících v jiném odvětví či oboru.

V Praze dne 3. 10. 2019

Odborový svaz ECHO