• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Odborový svaz ECHO, se sídlem náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Žižkov, 130 00 Praha, IČ: 00225444, zapsaný ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 4370, prohlašuje, že chrání osobní údaje svých zákazníků před zneužitím v souladu s platnou legislativou.

Zveřejněním těchto Zásad ochrany osobních údajů poskytujeme informace o způsobu zpracování osobních údajů a o právech zákazníků vyplývajících z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR).

Zpracováváme tyto údaje:
a) soubory cookies našich internetových stránek (v případě zamezení použití souborů cookies ze strany návštěvníka našich internetových stránek tyto nemusí fungovat korektně),
b) IP adresu,
c) způsob příchodu na naše internetové stránky a zdroj příchodu,
d) provozní údaje a dále lokalizační údaje – log prováděných operací serverů a přístupů na servery, dotazů na servery, tyto údaje jsou uchovávány na základě zákona a zajištění správné funkčnosti serverů a aplikací běžících na těchto serverech (pro osobní údaje spojené s chováním návštěvníka internetových stránek a pro získávání provozních a lokalizačních údajů jsou zdrojem takových dat přístupy realizované pomocí elektronických zařízení).

Pro zpracování osobních údajů využíváme v některých případech služeb dalších zpracovatelů. S takovými zpracovateli máme uzavřeny odpovídající smluvní vztahy zabezpečující ochranu osobních údajů. Takový zpracovatelé údaje zpracovávají na základě našich pokynů. V případě poskytování těchto služeb může docházet k předávání osobních údajů.

Zpracovatele využíváme zejména pro:
a) provoz internetových stránek,
b) provoz marketingových nástrojů,
c) provoz nástrojů vyhodnocení návštěvnosti internetových stránek.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme upravovat a aktualizovat, provedené změny budou platné datem zveřejnění na těchto internetových stránkách. Účinnost této verze Zásad ochrany osobních údajů je 25. 5. 2018.

V případě jakéhokoliv dotazu ohledně zpracování osobních údajů nás prosíme kontaktuje na emailové adrese info@os-echo.cz, veškeré kontaktní údaje jsou uvedeny na stránce kontakty této internetové prezentace.