• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Obnovujeme možnost využití ubytování v MVE Bechyně

Na základě návrhu vedení OS ECHO a rozhodnutí předsednictva OS ECHO ze dne 24. 6. 2020, je s platností od 1. 7. 2020, opět možné využívat byt v objektu MVE Bechyně. Současně dochází k úpravám pravidel ubytování týkající se platby a také domovního řádu, kdy ubytování je kompletně zajišťována místopředsedou OS ECHO sekce energetické p. Karel Klusákem.

Karel Klusák
místopředseda OS ECHO