• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Dodatek č. 6 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické

Dne 4. 12. 2020 byl podepsán Dodatek č. 6 Kolektivní smlouvy vyššího stupně sekce chemické. Letošní kolektivní vyjednávání výrazným způsobem ovlivnila koronavirová situace.  Po důkladném projednání a zvážení všech možností dospěly smluvní strany k dohodě na prodloužení platnosti současné Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) pro roky 2017 – 2020 Dodatkem č. 6 o jeden rok do 31. 12. 2021.

Současně se smluvní strany dohodly, že prodloužení platnosti se týká pouze KSVS pro chemii a kolektivní vyjednávání podnikových kolektivních smluv bude probíhat standardně dle dosažených hospodářských výsledků jednotlivých firem.

Poděkování patří celému vyjednávacímu týmu KSVS za stranu OS ECHO, kteří se vyjednávání účastnili:
Jiří Vrablec, Pavel Dvořák, Albert Kupčík, Michal Sváček a Jana Martínková.

Jiří Vrablec
místopředseda OS ECHO sekce chemické

Dodatek č. 6 KSVS CH ke stažení ve formátu PDF.