• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Dodatek č. 3 KSVS 2017 – 2020 sekce chemické

Dne 10. 4. 2018 podepsali předseda OS ECHO JUDr. Zdeněk Černý MBA a prezident SCHP ČR Ing. Petr Cingr v Praze Dodatek č. 3 KSVS 2017 – 2020 – sekce chemické. Dodatek č. 3 reaguje na společnou žádost sociálních partnerů ve firmě Lučební závody Draslovka a.s., Kolín.

Jiří Vrablec – místopředseda OS ECHO – sekce chemické