• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Termíny akcí Odborového svazu ECHO – 1. pololetí roku 2019

6. 2. Předsednictvo OS ECHO
Školení hospodářů ZO OS ECHO (termín bude stanoven následně)
11. 3. Region východní Čechy
12. 3. Region severní Morava
13. 3. Region jižní Morava
18. 3. Region: střední Čechy a Praha, (Praha – Hotel Olšanka)
19. 3. Region severní Čechy a západní Čechy
20. 3. Region jižní Čechy (České Budějovice – Hotel Malý pivovar)
26. 3. Předsednictvo OS ECHO
24. 4. Předsednictvo OS ECHO
25. 4. Konference OS ECHO (Praha – Hotel Olšanka)
14. 5. Sněm ČMKOS
4. 5. 6. Školení BOZP – sekce chemická (Skalský dvůr)
18. 19. 6. Školení BOZP – sekce energetická (Skalský dvůr)
26. 6. Předsednictvo OS ECHO
28. 30. 6. Sportovní hry OS ECHO – Otrokovice

 


Schváleno předsednictvem OS ECHO dne 19. 12. 2018