• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
 • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
 • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
 • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
 • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
 • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
 • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
 • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
 • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
 • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Chemici zahájí kolektivní vyjednávání KSVS 2022 – 2025.

Ve čtvrtek 9. 9. 2021, bude v sídle OS ECHO zahájeno kolektivní vyjednávání Kolektivní smlouvy vyššího stupně (KSVS) pro období 2022 – 2025. V 1. kole mezi zástupci OS ECHO a zástupci SCHP ČR,  budou představeni členové jednotlivých vyjednávacích týmů. Vyjednávací tým OS ECHO předloží návrh nové čtyřleté KSVS pro roky 2021 – 2025.

Tým kolektivního vyjednávání OS ECHO:

 • Jiří Vrablec – místopředseda OS ECHO
 • Pavel Dvořák – člen předsednictva OS ECHO – předseda ZO OS ECHO Chemopetrol Litvínov
 • Albert Kupčík – člen předsednictva OS ECHO – předseda ZO OS ECHO Synthomer Sokolov
 • Michal Sváček – člen předsednictva OS ECHO – předseda ZO OS ECHO Deza Valašské Meziříčí
 • JUDr. Libor Kalus – právník OS ECHO
 • Jana Martínková – mzdový poradce OS ECHO
 • Markéta Vodičková – koordinátor vyjednávání