• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

Chemici dojednali a podepsali Kolektivní smlouvu vyššího stupně.

Dne 1. prosince 2016 podepsali předseda OS ECHO JUDr. Zdeněk Černý MBA a prezident SCHP ČR Ing. Petr Cingr Kolektivní smlouvu vyššího stupně (KSVS) pro chemickou sekci na roky 2017 – 2020. Podpis KSVS s platností do roku 2020 je potvrzením velmi rozvinutého a kvalitního sociálního dialogu na odvětvové úrovni v českém chemickém průmyslu.

Děkuji členům vyjednávacích týmů OS ECHO a SCHP ČR za odvedenou práci a korektní přístup v průběhu kolektivního vyjednávání.

Jiří Vrablec
místopředseda OS ECHO – sekce chemické

IMG_20161201_172723

20161201_172756 (002)

KSVS Chemie – 2017- 2020