• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

58. Zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Změny v Nadaci solidarity

Dne 14. 12. 2020 se uskutečnilo 58. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace). Vzhledem ke špatné epidemiologické situaci se zasedání uskutečnilo prostřednictvím vzdálené komunikace přes platformu Skype.

Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání.

 

SR projednala a schválila zprávu o účetnictví a celkovém finančním hospodaření Nadace za uplynulé období od posledního zasedání v červnu 2020 do konce listopadu 2020. Blíže byly uvedeny údaje na straně příjmů a výdajů Nadace.

V době od 1.1.2020 – 30.11.2020 byla na 22 uzavřených darovacích smluv získána částka 602.000 Kč. V návaznosti na přijaté dary, byly z běžného účtu Nadace do 30.11. 2020 vyplaceny nadační příspěvky celkem 30. žadatelům v celkové částce 536.000 Kč.

Zpráva revizora Nadace o pravidelně kontrole hospodaření a posouzení účetnictví Nadace v období od poslední správní rady plně potvrdila, že neshledal v této oblasti žádné závady.

Účetní závěrka a Výroční zpráva Nadace

Tento bod byl po dohodě odložen na únorové zasedání SR Nadace Solidarity.

SR Nadace pracuje v tomto složení:

Předseda – Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO

Členové:

Karel Klusák, místopředseda OS ECHO

Jana Hrabicová, předsedkyně PRO OS ECHO Fatra a.s. Napajedla

Jitka Lexová, předsedkyně ZO OS ECHO Středočeská energetická a.s. Příbram

Bc. Lenka Zahrádková, finanční a daňový poradce OS ECHO

Revizor Nadace: Ing. Lenka Jíchová, mezinárodní poradce OS ECHO

********