• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

54. zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Dne 31. 1. 2019 se uskutečnilo 54. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace).

Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání.

SR projednala a schválila zprávu o účetnictví a celkovém finančním hospodaření Nadace za uplynulé období od posledního zasedání dne 13. 12. 2018 do současnosti. Blíže byly uvedeny údaje na straně příjmů a výdajů Nadace. Za rok 2018 na 19 uzavřených darovacích smluv byla získána částka 731.000 Kč.  Nadační příspěvky byly poskytnuty 32 žadatelům v celkové výši 669.000 Kč.

Za měsíc leden 2019 uzavřela Nadace tři darovací smlouvy a získala tak 60.000 Kč. Z toho dvě smlouvy se týkají UNIPETROL RPA s.r.o. Litvínov a jedna SYNTHOS Kralupy a.s. Darovaná částka byla vyplacena třem žadatelům o nadační příspěvek.

Zpráva revizora Nadace o pravidelně kontrole hospodaření a posouzení účetnictví Nadace v období od poslední správní rady plně potvrdila, že neshledal v této oblasti žádné závady.

Dne 21. 12. 2018 předala Nadace Městskému soudu v Praze do obchodního rejstříku formulář s požadovanými údaji o členech SR – fyzických osobách, považovaných za skutečné majitele Nadace – právnické osoby. Tím byl splněn úkol ze zák. č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, a zákona                č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob od 1. 1. 2018.

Na závěr SR projednala a schválila personální obměnu ve funkci výkonného tajemníka Nadace. Po 21 letech práce na této pozici skončila dohodou ke dni 31. 1. 2019   Ing. Marie Oborná. Od 1. 2. 2019 bude tuto činnost vykonávat Jana Martínková, mzdový poradce OS ECHO. 

SR Nadace pracuje v tomto složení:

Předseda – Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO

Členové:

Karel Klusák, místopředseda OS ECHO

Jana Hrabicová, předsedkyně PRO OS ECHO Fatra a.s. Napajedla

Jaroslav Švanda, předseda ZO OS ECHO Teplárny Brno, a.s.

Bc. Lenka Zahrádková, finanční a daňový poradce OS ECHO

Revizor Nadace: Ing. Lenka Jíchová, mezinárodní poradce OS ECHO

********