• 1. Zajistíme Vám důstojné pracovní podmínky.
  • 2. Zajistíme Vám v rámci kolektivního vyjednávání maximální mzdu i pracovní bonusy.
  • 3. Dohlédneme na dodržování bezpečnosti práce.
  • 4. Zajistíme dodržování všech povinností zaměstnavatele v případě pracovního úrazu.
  • 5. Zasadíme se o dodržování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů.
  • 6. Poradíme Vám s obsahem pracovní smlouvy.
  • 7. Poskytneme Vám bezplatný právní servis.
  • 8. Vyplatíme Vám podporu v případě ztráty zaměstnání.
  • 9. Vyplatíme Vám sociální výpomoc v mimořádně závažných případech.
  • 10. Pomůžeme Vám se založením vlastní odborové organizace na Vašem pracovišti.

51. zasedání Správní rady Nadace Solidarity

Dne 30. 11. 2017 proběhlo 51. zasedání správní rady (SR) Nadace solidarity (Nadace).

Článek informuje o obsahu a závěrech z tohoto jednání

SR projednala a schválila zprávu o finančním hospodaření Nadace za uplynulé období od posledního zasedání v červnu 2017 do současnosti. Ve 2. pololetí uzavřela Nadace dvě darovací smlouvy a získala tak částku 100.000 Kč.  Nadační příspěvky byly schváleny sedmi žadatelům v celkové výši 116.000 Kč. Za období od ledna do listopadu 2017 obdržela Nadace celkem částku 530.000 Kč na 12 darovacích smluv a vyplatila 22 žadatelům nadační příspěvky ve výši 456.000 Kč.

Oživení nadační činnosti pokračovalo i v roce 2017, a to díky průběžné propagaci její práce předsedou Nadace na různých jednáních a setkáních pořádaných OS ECHO. Nadace tak doplňuje možnost poskytování sociální a další pomoci zejména odborářům v působnosti OS ECHO. S přihlédnutím k plnění obecně prospěšných cílů poslání Nadace to nevylučuje přijímat žádosti od dalších uchazečů o nadační příspěvky. Jejich poskytnutí pak záleží na projednání a schválení ve správní radě Nadace.

Výsledky hospodaření Nadace pravidelně kontroluje její revizor. V předložená zprávě o posouzení účetnictví Nadace v období od poslední správní rady plně potvrdil, že neshledal v této oblasti žádné závady.

Vzhledem k blížícímu se konci roku 2017, uložila správní rada zpracování bilančních materiálů o nadační činnosti za toto období. Jde o účetní závěrku, výroční zprávu a daňové přiznání Nadace za rok 2017.

SR Nadace pracuje v tomto složení:

 Předseda – Jiří Vrablec, místopředseda OS ECHO

Členové:

Karel Klusák, místopředseda OS ECHO

Jana Hrabicová, předsedkyně PRO OS ECHO Fatra a.s. Napajedla

Jaroslav Švanda, předseda ZO OS ECHO Teplárny Brno, a.s.

Bc. Lenka Zahrádková, finanční a daňový poradce OS ECHO

Revizor Nadace: Ing. Lenka Jíchová, mezinárodní poradce OS ECHO